Tvrtka Specijalni Projekti d.o.o., Zagreb, osnovana je 2006. godine. Osnovna djelatnost tvrtke: „Projektiranje, izvođenje, nadzor, servis i održavanje protupožarnih sustava“.

Svojom kvalitetom i izvedbom udovoljavamo najstrožijim međunarodnim propisima za protupožarne instalacije (VdS, NFPA, TRVB, Snip, …)


Nudimo sustave za gašenje požara u javnim, industrijskim, trgovačkim,
turističkim, i drugim objektima.


Instalacije za gašenje požara vodom

Sprinkler sustav (mokri, suhi, ESFR, vodena magla)
• Drencher sustav
Vanjska hidrantska mreža
Unutarnja hidrantska mreža
Vodeno hlađenje
Vodene zavjese
Instalacije za gašenje požara plinom
FM-200
NOVEC 1230
Ugljični dioksid
Inergen
Instalacije za gašenje požara pjenom
Niske, srednje i visoke ekspanzije
Instalacije za gašenje požara prahom
Za klase požara A, B, C i E
Automatski sustavi za dojavu požara
Detekcija eksplozivnih i toksičnih plinova i paraNavedenim sustavima štite se različite vrste objekata kao što su : trgovački centri, hoteli, garaže, skladišta, industrijska postrojenja i slično. Kod projektiranja i izvođenja primjenjuju se oprema koja zadovoljava stroge tehničke propise i kvalitete u suradnji sa renomiranim svjetskim proizvođačima uz atest domaćih i međunarodnih priznatih institucija.

Zadovoljstvo nam je odgovoriti na sve Vaše upite , te Vam pružiti podatke sa svim tehničkim i komercijalnim pojedinostima.

Svojim proizvodima i uslugama usmjerenim na projektiranje, izvođenje, održavanje i nadzor sustava za gašenje i dojavu požara nastojimo zadovoljiti sve potrebe kupaca jer jedino zadovoljan kupac znači da smo postigli kvalitetu. Pri tome nismo zaboravili ni okoliš pa stoga nastojimo pozitivno utjecati na okoliš kroz sve svoje aktivnosti i proizvode.

Postizanje sukladnosti proizvoda i usluga te zadovoljstva naših kupaca, kao i ostalih zainteresiranih strana, nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.

Naša referentna lista najbolje govori o našoj poslovnosti i kvaliteti.Politika upravljanja
kvalitetom i okolišem

ISO 9001

ISO 14001

BH OHSAS 18001